SPRÅKTRENING PÅ SØRSAMISK

INVITASJON TIL SPRÅKTRENING PÅ SØRSAMISK!

Onsdag 22.april kl.10.00-13.00
familiesentralens møterom

Dette er et drop-in kurs for ansatte på syke- og aldersheimen, hjemmesykepleien og helsestasjonen.

Drop-in kurset vil starte hver halvtime, og vil vare i max  en halv time. Dette vil gi mulighet til å delta for deg som er på jobb den dagen.

Det vil bli språktrening med ord og setninger som kan være nyttig å kunne i ditt arbeide med samiske beboere og brukere av institusjonen. En enkel ordliste vil bli utdelt som hjelpemiddel for senere bruk.

Kursleder er Jonhild Joma fra Røyrvik.

Arr.: Enhet for samisk språk og kultur, Gïelem nastedh og Snåsa sjukeheim