Samisk seniortreff

Samisk seniortreff  visning av gamle bilder og hendelser knyttet til disse

 Tid: Torsdag den 23 april kl. 12.00 – 16.00
Sted: Snåsa hotell

 Gïelem nastedh og Enheten for sørsamisk språk og kultur inviterer deg/dere til treff og sosialt samvær på Snåsa.

Britt Inger Gustavsson Stenfell fra Saemien sijte deltar på treffet og viser bilder fra Saemien sijtes arkiv. Hun arbeider med museets samlingsforvaltning og har god kunnskap om museets gjenstandssamling. 

Program for dagen

Kl. 12.00 lunsj på Snåsa hotell
Kl. 13.00-16.00 Visning av bilder og sosialt samvær.

Ettermiddagskaffe serveres når det passer.

Arrangementet er gratis og vi håper Du/Dere har lyst å delta.

Påmelding til Britt Sparrock på tlf. 948 84 401 innen onsdag den 22 april.

Alle ønskes velkommen/Buerie båateme!