Bildebøker med sørsamiske løs-tekster

Flere nye barnebøker er nå tilgjengelig med sørsamisk tekst. Teksten må du selv montere inn i bøkene.

Fylkesbiblioteket samarbeider med språksenteret Gïelem Nastedh i Snåsa om å gjøre løse oversettelser av populære barnebøker tilgjengelig for sørsamiske familier, og for skoler og bibliotek med sørsamiske elever/lånere.

Hittil er ni oversettelser gjort tilgjengelig, men flere andre er også under arbeid. Arbeidet er gjort av oversetterne Ellen Bull Jonassen og Åse Klemensson/Nils Arvid Westerfjell. De involverte forfatterne og forlagene har alle vært positive og hyggelige å samarbeide med, sier Morten O. Haugen som har vært prosjektleder for sørsamiske løse oversettelser. Fylkesbiblioteket har søkt Sametinget om støtte til flere løsoversettelser og andre utgivelser på sørsamisk.

De ni bøkene er disse

Klikk på de markete lenkene ovenfor for å laste ned pdf-filer med oversettelsene. Vi anbefaler at skoler og bibliotek med sørsamiske lesere kjøper et ekstra eksemplar av disse bøkene, slik at man både har et eksemplar med den norske/svenske teksten, og et eksemplar hvor den sørsamiske teksten er limt inn i boka.

Følg lenke her for å høre opplesning av Moejetje ij-gossege gallasodtje