BOKSLIPP 7.MAI KL 13 PÅ ÅARJEL-SAEMIEJ SKUVLE

Mange barn er fascinert av store maskiner. Traktorer spesielt. Nå vil språksenteret Gïelem nastedh følge opp denne interessen, og gir ut bildeboka «Nænnoes traktovrh» («sterke traktorer») på sørsamisk.

Boka er oversatt/gjenfortalt av lærer Anita Dunfjeld Aagård fra Snåsa. Det er traktoren selv som har hovedrollen i boka, sammen med en gjeng mus og kaniner i rollen som bønder. Bildene viser de ulike arbeidsoppgavene til traktoren.

Dette er den tredje bildeboka Gïelem nastedh oversetter fra engelsk i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek og det engelske forlaget PanMacmillan. Flere er underveis. Utgivelsene er støttet av Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune.versetter fra engelsk i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkesbibliotek og det engelske forlaget PanMacmillan. Flere er underveis. Utgivelsene er støttet av Sametinget og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

 

trktor