Midtsommerseminar

SAMISK MATKULTUR — TRADISJONELL OG NYTENKNING

Arrangementet er et samarbeid mellom Røyrvik kommune samisk forvaltningskommune, Gïeleaernie og Snåsa kommune samisk forvaltningskommune – Enheten for sørsamisk språk og kultur.
Røyrvik har gjort det til en tradisjon å holde midtsommerseminar torsdagen før den svenske midt-sommerfeiringa. Mange har veien forbi her for å reise til den samiske møteplassen Ankarede, og vi vil utnytte denne strømmen av folk og få de til å stoppe opp litt i fjellbygda Røyrvik. Tema varierer fra år til år, og årets seminar handler om «Samisk matkultur – tradisjonell og nytenkning».
Velkommen!

Program:
11.00 Åpning av midtsommerseminaret og kaffe
11.30 Foredrag av Ol- Johán Sikku, «Utvikling av samisk matkultur»
12.15 Foredrag av Nils Tonny Bransfjell, «Reindrift og mat»
13.00 Lunsj – Presentasjon av maten
14.00 Foredrag av Gustaf Jillker. «Retten til mat»
14.40 Språkambassadørene informerer om språk-kampanjen «Saemesth munnjien»
15.00 Diskusjon
15.40 Oppsummering
15.50 Boklansering og presentasjon av boken «Beapmoeh» forfattere og prosjektledere
Berit Ellen Marit Gaino Jåma og Gustaf Jillker
16.30 Seminaravslutning

PDF: Midtsommerseminar program 2014

Forelesere:
Ol – Johán Sikku, født 1958, bor i Östersund
Nils Tonny Bransfjell, født 1963, bor i Brekkebygd
Gustaf Jillker, født 1947, bor i Gäddede

Kokk:
– Ann Sparrock, født 1978, bor i Valsjöbyn

Språkambassadører:
– Hilje Kristoffer Jåma, Røyrvik
– Maja Søøfe Larsen, Snåsa
– Ina Theres Sparrok, Namsskogan

Råvarer sponset av: Njallam rihpestibie
«Njallam rihpestibie» er et interregprosjekt om samisk mat. Et samarbeid mellom Slow food Sapmi og Røyrvik kommune som har pågått det siste året, og nå er de klar for å slippe sin bok om samisk mat, «Beapmoeh», under midtsommerseminaret. Forfattere og prosjektledere Berit Ellen Marit Gaino Jåma og Gustaf Jillker.