Forelesning om helse og samisk helbredelse

Velkommen til forelesning med Anette Langås Larsen som foreleser om sitt forskningsprosjekt “Helse personell og tradisjonell samisk helbredelse”.

Snåsa Hotell tirsdag 18.mars kl 14.30-15.00 2014

Anette Langås Larsen er PhD Stipendiat foreleser om sitt forskningsprosjekt NAFKAM- Nasjonalt forskningssenter innen alternativ og komplementær medisin. Tittel på selve forskningsprosjektet er Helsepersonell og tradisjonell helbredelse. Hva forstår de, hva får de vite og hvordan forholder de sig til det?

Anette Langås Larsen har nå påbegynt doktorgrad i samme tema som hun nå foreleser i. Hun er fra Tysfjord.

Dette skriver hun selv:
Forskningsprosjektet er en kvalitativ intervjuundersøkelse av helsepersonell. Forskningsprosjektet har vært en nært samarbeid med min hjem kommune og deltakerene i studien er helsepersonell i primærhelsetjenesten i kommunen( leger, sykepleiere og omsorgsarbeidere). De ble intervjuet om deres forståelse av, og hvordan de forholder seg til pasienter som bruker tradisjonelle helbredere.

Jeg er selv utdannet sykepleier og har min faglige bakgrunn fra nyfødt intensiv, jeg har en Master innenfor helsevitenskap hvor jeg undersøkte hva gjør at vanlige folk bruker tradisjonelle helbredere i dag til tross for at vi har et moderne høyteknologisk helsevesen. I den studien kom det frem at det var en ønske fra deltakerne om at helsepersonell hadde mer kunnskap om tradisjonell helbredelse slik at de kunne ta imot dette på en respektfull måte.

Jeg var så heldig å få gå videre med temaet men nå fra helsepersonells side, om hva vet og hvordan forholder helsepersonell seg til pasienters bruk av tradisjonelle helbredere, i min forskerjobb på NAFKAM(Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin). Vi er ferdige med intervjuene til studien og har vært å presentert funn på kommunestyrmøte, for helsepersonell i kommunen, får et åpent publikum på Arran, og på en samisk metodekonferanse i nord finnland i Inari.

Det kommer en artikkel om prosjektet i neste Bårjos som utgis i desember, og vi holder nå på å skrive en vitenskapelig artikkel. Min drøm er at temaet tradisjonell helbredelse og funn av studien skal nå alle helsepersonell og pasienter spesielt i samisk/norske områder.

Tilbakemelding etter presentasjonene er at dette er et viktig tema for helsepersonell og for folk som bruker helbredere. Temaet tradisjonell helbredelse er ikke noe som helsepersonell har lært om på studier eller via formelle kanaler, det er enda et tabutema i faglige sammenhenger, men er viktig fordi pasienter bruker det og det handler om tro, respekt, kulturell kompetanse og kultursensitivitet.