Sørsamisk kurs

Sørsamisk begynneropplæring 1

Dette er et tilbud til deg som ønsker å lære sørsamisk. Gjennom fire studiesamlinger og arbeid med oppgaver vil du få kunnskap om sørsamisk, både skriftlig og muntlig.

Om studiet

Sørsamisk begynneropplæring 1, 15 stp, er et samlings- og nettbasert studium hvor samlingene foregår på Campus Røstad i Levanger.

Du lærer å forstå og bruke det sørsamiske språket på et grunnleggende nivå, og å uttrykke deg muntlig og skriftlig om generelle tema.

Du vil også lære å gjøre rede for grunnleggende elementer i oppbyggingen av det sørsamiske språket, samt lese og forstå elementær tekst på sørsamisk.

Dette kan du bli

Sammen med Sørsamisk begynneropplæring 2 så gir studiet deg 30 studiepoeng. Med Sørsamisk begynneropplæring 1 og 2 som bakgrunn, vil du være kvalifisert for å ta Sørsamisk 1.

Sørsamisk 1 gir deg kompetanse for å undervise i sørsamisk.

Andre opplysninger

Nærmere informasjon om studiet kan du få ved å kontakte Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Faglærer:
Ajlin Jonassen Kråik
[email protected]
Tlf. 46 54 16 10

Studieleder:
Grethe Eliassen Friedrich
[email protected]
Tlf. 74 02 29 39

Studieveileder:
Are Johansen
[email protected]
Tlf. 74 02 25 26

Søknad sendes Høgskolen i Nord-Trøndelag