Samiske vegskilt på plass!

Da har vi endelig fått opp skilt på sørsamisk i kommunen. Dette har vi ventet på siden Snåsa kommune ble tospråklig i 2008. Nå håper vi flere skilt kommer opp så fort som mulig.

Les saken hos NRK Sápmi.