Samefolkets dag

Den 6. februar skal samefolkets dag markeres på Snåsa

Program for dagen:

09.00:               Flaggheising ved Åarjel-saemiej internate

10.00-15.00:    Utstillingsåpning på Saemien Sijte ”Margrete Kreutz historie”               Kunsterisk innslag av Åarjel-saemiej skuvle

10.00-15.00:    Utstilling av ny samisk litteratur på Snåsa bibliotek

12.00-14.30:    Åpen skole og åpen barnehage ved Åarjel-saemiej skuvle jih Maanagierte

14.30-14.45:    Ordfører Vigdis Hjulstad Belbo hilser velkommen på Åarjel-saemiej internate. Statsekretær for samiske saker, Ragnhild Vassvik Kalstad, holder tale for dagen.

14.30-17.00:    Sosialt samvær og anledning til å kjøpe middag inkl. kaffe og kaker på Åarjel-saemiej internate. Her vises også en historisk fotoutstilling om Åarjel-saemiej internate.

17.00:              Sosialt samvær, filmvisning

18.30:              Fakkeltog fra Åarjel-saemiej internate til kirka

19.00:              Kveldsandakt i Snåsa kirke

         Kveldsarrangement på @lfa for ungdom .

Alle ønskes hjertelig velkommen – Buerie båateme!

Du kan melde deg på arrangementet på facebook.

Arrangører: Saemien Sijte, Gïelem nastedh, Kulturenheten, Åarjelsaemiej skuvle, maanagierte jïh internate og Snåsa kirke.