Utdeling av kulturrådets ærespris

Kulturrådets ærespris 2022 går til sørsamiske språkarbeidere. Vi ønsker alle – og spesielt alle våre språkbærere velkommen til å være med på overrekkelsen av kulturprisen

Overrekkelsen vil finne sted på Saemien Sijte 13. desember kl 18.00.

Saemien Sijte skal forvalte prisen i samarbeid med de sørsamiske språksenterne. Rådsleder Sigmund Løvåsen deltar, og direktør Birgitta Fossum med Saemien Sijte tar imot prisen på vegne av de sørsamiske språkarbeiderne.

Det blir kunstnerisk innslag ved Elen Kristina Utsi og flere hilsener til prisvinnerne. Endelig program blir klart senere.

Ønsker du å delta på seremonien?
I så fall ber vi deg melde deg på her innen 8. desember: