« Tilbake til kalender

Lohkeme-iehkede/Lesekveld

Dutnjien mij ånnetji åarjelsaemien aarebi lohkeme, jïh sïjhth gïelem bueriedidh.

Sijjie: Gïelem nastedh
Dæjstan 04.04 ts. 18.00-19.30
Anita Dunfjeld Aagård iehkedem stuvrie.
Namhtah meatan årrodh.
Öörn: Gïelem nastedh

Lesekveld for deg som kan litt sørsamisk fra før, og som vil friske opp språket.

Sted: Snåsa bibliotek
Ledes av Anita Dunfjeld Aagård.
Ingen deltakeravgift.
Arr: Gïelem nastedh

 Buerie båeteme!

 

Kartvisning

Om denne hendelsen

Gïelem nastedh