« Tilbake til kalender

Gïele-kafé

Gïele-prïhtjhgåetie

Gïele-prïhtjhgåetie akte ovbyjjes gïelesijjie gusnie maahta tjåanghkenidh saemiestidh, goltelidh, mubpiejgujmie årrodh jïh prïhtjegem/löövjen jovkedh mejnie akt bealese.

EPSON MFP image

Illustrasjon: Naina Helen Jåma Wigdahl

 


Gïele-kafé

Gïele-kafé er en uformell språk-arena hvor man kan treffes for å snakke samisk sammen, lytte, være sosial og drikke kaffe/te med «nåkka attåt».

 

Dette er siste Gïele-kafé før sommeren.

Evald Steinfjell vil komme og snakke om transkibering av tekster. Dessuten har kafé-sesongen starta på Garveriet, og Anne-Britt Eggen vil være der og servere oss Kruttkjeringsuppe og byens pai.

Kartvisning

Om denne hendelsen

Garveriet, Snåase