« Tilbake til kalender

Gærjah luejhtedh/Boklansering

juvrh staaresne

Staare 2018 – heevehtimmesne edtjebe golme orre maanagærjah luejhtedh:
Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa, Njoktje prinsessa, Ledtieh jih juvrh staaresne.
Gïelejarnge Gïelem nastedh Snåasesne gærjide luajhta, Noerhte-Trööndelagen
fylhkengærjagåetien ektine.

Staare 2018 – under jubileet skal vi lansere tre nye barnebøker.
Kaptein Sabeltann lukter gull, Ville dyr i byen og De ville svanene (Svaneprinsessen).
Det er språksenteret Gïelem nastedh på Snåsa som gir ut bøkene, i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Les mer under Nyheter og Arrangement

 

Kartvisning

Om denne hendelsen

Östersunds bibliotek, Samlingssalen