Gïele-kafé, Språk-kafé

IMG_20160418_131255

2-3 tirsdager hver måned kl. 18:00 – 20:30 arrangeres det gïele-kafé på Garverie i Viosen!

Gïele-kafé er en uformell språkarena hvor man kan treffes for å snakke samisk sammen, lytte, være sosial og drikke kaffe/te med «nåkka attåt».

Noen ganger vil det være enkle aktiviteter. For eksempel spill-kvelder, fortellerstund eller tema-kveld.

Tidspunkt

  • 5. april: Musikk-quiz med gamle og nye hits fra Saepmie
  • 12. april: Vi spiller kortskalle
  • 19. april:
  • 10. mai:
  • 24. mai:
  • 14. juni: Sigbjørn Dunfjell snakker om ulike nytte-planter
  • 28. juni: Evald Stenfjell snakker om transkribering

 

Forslag og ønsker til aktivitet/tema under språk-kafe.

 

Omtale i lokalavisa: http://snasanytt.no/2016/04/13/sprak-kafe-for-store-og-sma-i-garveriet/