Samiske språksentre

De samiske språksentrene spiller en viktig rolle i arbeidet med å styrke og utvikle samisk språk. De er særlig viktige for nærmiljøet og skaper stor aktivitet i sine områder. Språksentrenes aktiviteter er i stor grad med på å synliggjøre samisk i nærområdet, samtidig som de er møtested for den samiske befolkningen i området. Språksentrenes aktivitet er slik viktig både for barn, ungdom, voksne og eldre samer.

Språksentrene arrangerer ulike kurs i samisk språk, og gjennomfører ulike språkprosjekter. De gir tilbud om nybegynnerkurs hvor noen er poenggivende kurs og andre mer praktiske kurs hvor man kombinerer språk og f.eks opplæring i duodji. Språksentrene gjennomfører aktiviteter som barnekvelder, eldretreff, språkbad, tematurer og utarbeider materiell som er nyttig i språkopplæring.

Les mer om de ulike språksentrene på www.sametinget.no

Kilde: www.sametinget.no – samiske språksentre